Ahlan Wasahlan Wamarhaban

Syed Abdul Kadir Aljoofre,

Kuala Lumpur - Selangor - Singapura - Madinah Al-Munawwarah - Perlis - Kedah - Tanta - Kaherah.

Banyakkanlah berselawat ke atas kekasih kita Muhammad Sallallahu 'Alaihi Waalihi Wasallam..


Sila jaga tatatertib Syariah dalam tagboard di bawah. Ulasan bagi sesuatu topik dialu-alukan dikemukakan di bahagian ulasan topik tersebut, dan bukan di bahagian tagboard. Jazakumullah
   

<< May 2005 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Sila klik di tarikh-tarikh di atas untuk melihat entry untuk hari tersebut.. Sila klik juga di bulan-bulan sebelum ini. Digalakkan juga mula membaca dari posting awal (1 Februari 2005) mengikut turutan. Di bawah ini pula sebahagian entry yang menjadi "hits" disusun mengikut tarikh


 • Catitan Pertama

 • Kasih Si Anak Kecil

 • Doa Akhir dan Awal Tahun - Haramkah Membacanya? (Bhgn. 1/2)

 • Meramal Hari Qiamat?

 • Tasua'

 • Cikgu Oh Cikgu!

 • Tuntutan Mencari Ilmu

 • Sabar (Bhgn. 1/2)

 • Sembelih Vs Zalim

 • Force Of Nature.. Konsert Amal

 • Kat sana, kat sini..

 • Siti Oh Siti!

 • Sambutan Maulid Nabi (Bhgn. 1/20)

 • Salam Dari Kota Singa

 • Saman Sambut Maulid

 • Qataluki Ya Iraq!

 • Maulid Melayu

 • Selawat, Bid'ah vs Pendidikan

 • Menghina Islam

 • As-Sayyid Muhammad Al-Maliki (Bhgn. 1/4)

 • Petir

 • Persoalan Membasuh atau Menyapu Kaki Ketika Wudhu' (1/2)

 • Nasihat Tak Wajib Dilaksanakan?

 • Tidak Ikhtilat Lebih Cemerlang

 • Sheikh Abdul Fattah Abu Ghuddah

 • Istiqamah

 • Korban Bom

 • Dakwah Umum Dan Khusus (Bhgn. 1/2)

 • Aminah Wadud dan Bid'ah Hasanah - Satu Manipulasi Kotor

 • Judi - Pak Lebai dan Datuk Datin

 • Astora Dan Pembaca

 • Ekstrimiskah Mereka?

 • AP Hadhari

 • Permulaan Hidayah

 • Da'ie dan Da'iah

 • Niat Menuntut Ilmu

 • Eulogy (1)

 • Eulogy (2)

 • Surat Imam Abdullah Alhaddad (1/2)

 • Nisfu Sya'ban Datang Lagi

 • Waktu-waktu Penting

 • Puasa dan Raya - Malaysia Vs Mesir

 • Maulid Condi Rice di Arab Saudi

 • Sucikah Kita?

 • Wahhabi Oh Wahhabi

 • Pengenalan Ringkas Mazhab Syafie (1/5)

 • Pening juga tak mau bermazhab ya?

 • Doa Akhir dan Awal Tahun

 • Solat Jumaat - Sedikit Koreksi

 • Cemburu

 • Tiga Golongan

 • Futur

 • Bulan Istighfar

 • Al-Habib Abdullah Assyatri

 • Pemberian Tidak Setara Antara Anak-anak


  Sesungguhnya Ulama' itu adalah waris para Nabi

  Pautan ke para da'ie dan ulamak:

 • Habib Omar Benhafidz

 • Habib Ali Aljufri

 • Dr Mohd Saied Ramadhan Albouti

 • Dr Wahbah Azzuhayli

 • As-Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah (Rahimahullah)


  Pro-Tajdid Segar


  Pengunjung Sejak 1 Februari 2005:

  Isi Buku Tamu 

   

  YM Aljoofre
  Klik di Iklan di bawah (Anda tidak dikenakan apa-apa bayaran)


  Klik butang "Contact Me" di bawah untuk menghantar email kepada ana

 • If you want to be updated on this weblog Enter your email here:  rss feed
  Thursday, May 26, 2005
  Persoalan Membasuh Kaki ketika Wudhu' (1)

  Petikan jawapan Al-Imam An-Nawawi terhadap persoalan syiah pada isu menyapu atau membasuh kaki dalam wudhu'.

  Di sini ana memetik kalam Al-Imam An-Nawawi dalam Kitab Majmu'nya yang terhebat, juzuk 1, Kitab Taharah, Bab Sifatil Wudhu', pada mensyarahkan matan Muhazzab yang berbunyi :

  Berkata Musannif (Rahimahullah) : Kemudian membasuh dua kaki, dan ia merupakan fardhu berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Jabir bahawa Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam mengarahkan kami jika kami berwudhu' agar membasuh kedua kaki.

  Imam An-Nawawi (Rahimahullah) berkata:

  (Adapun hukum bagi masalah ini), telah sepakat ummat Islam pada kewajipan membasuh kedua belah kaki, dan tidak bercanggah pada perkara ini di sisi mereka yang kita ambil kira pendapatnya. Begitulah yang disebutkan oleh Syeikh Abu Hamid dan yang lain.

  Dan berkata Syiah, wajib menyapunya.

  Dan diriwayatkan oleh Ashab Syafie dari Muhammad bin Jarir bahawa ia merupakan satu pilihan antara membasuh atau menyapunya. Diriwayatkan juga begitu oleh Al-Khattabi dari Al-Jubba-i dan Muktazilah

  Dan sebahagian ahli zahir pula mewajibkan kedua-dua basuh dan sapu.

  Hujah Syiah

  1) Dan telah berhujah mereka yang mengatakan supaya menyapu sahaja dengan firman Allah Ta'ala:

  Dan sapulah kepala-kepala kamu dan kaki-kaki kamu.

  Mereka berhujah dengan bacaan 'jar' (arjulikum) yang merupakan salah satu dari qiraat yang tujuh. Maka disandarkan apa yang disapu (kaki) atas apa yang disapu (kepala).

  2) Mereka juga telah membahagikan anggota wudhu' yang empat kepada dua bahagian: dua yang dibasuh dan dua yang disapu.

  3) Diriwayatkan juga dari Anas bahawa beliau mendengar Hajjaj berkhutbah dan menyebut: Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya membasuh muka, dua tangan dan membasuh kaki. Maka Anas berkata: Benarlah firman Allah dan menipulah Hajjaj, lantas membaca ayat di atas dengan qiraat tersebut.

  4) Dan dari Ibn Abbas bahawa beliau berkata, ianya dua basuhan dan dua sapuan.

  5) Dan dari beliau juga, Allah memerintah menyapu dan akan datang manusia akan membasuh.

  6) Dan dari Rifa'ah pada hadis orang yang rosak solatnya, Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya tidak sempurna solat seseorang dari kamu sehingga dia menyempurnakan wudhu'nya seperti yang diperintahkan Allah Ta'ala, maka baginda membasuh muka dan tangan, serta menyapu kepala dan kaki.

  7) Dan dari Ali Radhiyallahu 'Anh, sesungguhnya beliau berwudhu', lalu beliau mengambil air dan merenjisnya ke atas kakinya yang kanan, sedang padanya kasut. Begitu jua dilakukan pada kaki kirinya.

  8) Dan hujah mereka lagi, kaki merupakan anggota yang gugur pada tayammum, maka difardhukan menyapu sahaja seperti kepala.

  Hujah bagi Ahlu Sunnah

  Dan ashab kita berhujah dengan hadis-hadis sahih yang terlalu banyak pada sifat wudhu' nabi Sallahu 'Alaihi Wasallam bahawa baginda membasuh kaki baginda.

  Antaranya ialah hadis Usman, hadis Ali, hadis Ibn Abbas, Abi Hurairah, Abdullah bin Zaid, Ar-Rubaigh binti Mu'awwiz, 'Amru bin 'Abasah dan lain-lain lagi dari hadis-hadis masyhur pada kedua-dua kitab sohih dan kitab-kitab yang lain.

  Antaranya ialah apa yang sabit dalam kedua-dua kitab sohih, bahawa Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam melihat sekumpulan manusia berwudhu' dan tertinggal buku lali mereka yang tidak terkena air, maka baginda bersabda: Neraka Wail bagi buku-buku lali (yang tidak terkena air wudhu'). Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Riwayat Abdullah bin 'Amr bin Al-'As, serta diriwayatkan sepertinya oleh kedua mereka dari Abu Hurairah. Dan pada hadis ini penjelasan bahawa meliputi kaki dengan basuhan adalah wajib.

  Dan dari Umar bin Al-Khattab Radhiyallahu 'Anh bahawa seorang lelaki berwudhu; dan meninggalkan sebahagian kakinya, dan dilihat oleh Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, lalu baginda bersabda "Pergilah dan perbaikilah wudhu'mu." Ia diriwayatkan oleh Muslim dari Amru bin Syuaib dari bapanya dari datuknya.

  Seorang lelaki datang kepada Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam dan bertanya: "Wahai Rasulallah, bagaimana bersuci?" Baginda meminta air dan membasuh kedua pergelangan tangannya 3 kali………… kemudian beliau membasih kedua-dua kaki baginda 3 kali. Beliau bersabda: "Begitulah wudhu'. Siapa yang melebihinya atau mengurangi darinya telah salah dan menzalimi." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dengan banyak sanad yang sahih yang akan disebutkan nanti. Dan inilah antara dalil yang terbaik dalam masalah ini

  Dan dari 'Amru bin 'Abasah pada hadisnya yang panjang dan masyhur bahawa Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Tidak seorang pun dari kalangan kamu yang berwudhu'………………..lalu membasuh kedua-dua kakinya melainkan gugur kesalahan-kesalahan kakinya dari hujung jari-jari kakinya bersama dengan air." Riwayat Muslim dengan lafaz ini. Dan dalam sebuah riwayat 'Amru bin 'Abasah berkata: "Aku mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam lebih dari 7 kali.

  Dan bekata Al-Baihaqi, kami meriwayatkan hadis sahih dari 'Amru bin 'Abasah dari Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam pada hal wudhu' "kemudian baginda mencuci kedua-dua kaki baginda seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala." Al-Baihaqi berkata: dan padanya petunjuk bahawa Allah Ta'ala memerintahkan mencuci kedua-duanya.

  Dan dari Abi Hurairah bahawa Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam baginda bersabda: "Apabila berwudhu' seorang hamba muslim atau mukmin, lalu dia membasuh mukanya, keluarlah dari mukanya segala kesalahan……….dan apabila dia membasuh kedua-dua kakinya keluarlah segala kesalah yang dilalui oleh kedua-dua kakinya dengan air, atau dengan titisan air yang terakhir, sehingga dia suci dari dosa-dosa." Riwayat Muslim.

  Dan dari Laqit bin Sabrah bahawa Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Dan selakan antara jari-jemari." Ia adalah hadis sahih yang telah diterangkan dalam fasal berkumur, dan akan diulang lagi dalam bab menyela jari, dan ia menjadi dalil pada membasuh.

  Dan hadis pada masalah ini terlalu banyak. Apa yang telah disebutkan telah mencukupi.

  Dan berkata Ashab kami, kerana keduanya (kaki) merupakan anggota yang dihadkan bahagiannya, maka wajibnya adalah membasuh seperti tangan.


  Bersambung : Jawapan kepada hujah-hujah Syi'ah. Sila klik "Next Entry" di bawah untuk ke bahagian seterusnya.


  Posted at 04:48 pm by aljoofre

  Guest
  January 21, 2007   11:41 AM PST
   
  Baik arjulakum atau arjulikum..kedua-duanya disapu
  aljoofre
  January 21, 2007   06:26 PM PST
   
  Ahlan wasahaln dhaif..

  Sebaliknya, baik arjulakum mahupun arjulikum keduanya membawa makna membasuh bukan menyapu seperti yg dikelirui oleh Syiah..

  Wallahu A'lam
  aljoofre
  January 21, 2007   06:27 PM PST
   
  Sia rujuk ke bahagian kedua tulisan ana. Tekan "Next Entry"
  aljoofre
  October 19, 2007   01:16 AM PDT
   
  Waalaikumussalam

  Pertamanya mengusap telinga saat wudhu' hukumnya sunnah.

  1. Menyapu dgn ibu jari di sebelah luar telinga, dan jari telunjuk di sebelah dalam, digerakkan dari bahagian dalam di liku2 telinga, kemudian digerakkan ibu jari dari bawah ke atas.

  2. Bahagian dalam, yang ada liku2, manakala bahagian luar, di sebelah belakang.

  Wallahu A'lam
  ummi
  December 31, 2007   01:37 PM PST
   
  assalamualaikum..pernah seorang ustaz mengatakan tidak sah wuduk jika membasuh kaki hanya dibawah pancuran air tanpa menggosoknya dgn tangan..benarkah? bagaimana pula jika sesorang itu tidak dapat membongkok utk menggosok kakinya..
  Aljoofre
  December 31, 2007   11:12 PM PST
   
  Waalaikumussalam..

  Sah wudhuk walaupun tak menggosok dengan tangan dgn syarat air dapat dibasuh dengan rata meliputi seluruh anggota kaki tersebut. Menggosok dengan tangan hukumnya sunnah.

  Jika tak dapat meratai melainkan perlu digosokkan dengan tangan, barulah wajib gosok dengan tangan. Jika tak mampu dlm keadaan berdiri, maka duduklah. Jika tak mampu juga maka carila cara lain yang termampu.

  Wallahu A'lam
  Simple to understand
  January 10, 2013   05:32 PM PST
   
  &#1571;&#1604;&#1604;&#1607;&#1605; &#1575;&#1606;&#1589;&#1585; &#1575;&#1604;&#1575;&#1587;&#1604;&#1575;&#1605; &#1608;&#1575;&#1604;&#1605;&#1587;&#1604;&#1605;&#1610;&#1606; &#1608;&#1575;&#1582;&#1584;&#1604; &#1575;&#1604;&#1603;&#1601;&#1575;&#1585; &#1608;&#1575;&#1604;&#1605;&#1606;&#1575;&#1601;&#1602;&#1610;&#1606; &#1608;&#1593;&#1576;&#1583; &#1575;&#1604;&#1602;&#1575;&#1583;&#1585; &#1575;&#1604;&#1580;&#1601;&#1585;&#1610;
  Simple to understand
  January 10, 2013   05:35 PM PST
   
  Allahummansuril islama walmuslimin, wakhzulil kuffara wal munafiqin waabdal qadir aljofree
  simple to understand
  January 11, 2013   06:57 PM PST
   
  maaf, jangan salah sangka..saya ATAFkan awak kepada yang jauh nun diawal (muslimin)..bukan kepada yang paling dekat iaitu disebelah awak tu (munafiqin)..jgn salah faham ye..nanti awak ingat saya dokan yang tak baik untuk awak pulak :)
   

  Leave a Comment:

  Name


  Homepage (optional)


  Comments
  Previous Entry Home Next Entry

  Google
   
  Web Aljoofre Meredah Usia

  Aljoofre Meredah Usia..

  Tiada hak cipta terpelihara. Sebarang unsur peniruan, pengedaran dan penerbitan dari web ini adalah dibenarkan untuk mengembangkan dakwah Islamiah. Allah s.w.t. sahajalah yang akan memberi ganjaran dan melindunginya.